Axel Schlosser - Trumpet & Fluegelhorn

Christian Meyers - Trumpet & Fluegelhorn

Ralf Hesse - Trumpet & Fluegelhorn

Thomas Nell - Trumpet & Fluegelhorn

weitere Trompeter:

Andy Haderer

Sebastian Strempel